Yönetim Kurulumuz
Prof. Dr. Musa GENÇCELEP
Şube Başkanı

--------------

Memet Kimya
Sekreter

------------

Nedim PARLAK
Teşkilatlanamadan Sroumlu Başk. Yard.

--------------

Mehmet Cihad AKTAŞ
Basın .ilşk.Sor.Başk..Yrd.

---------     

Abdullah OĞRAK
Eğitim ve Sosyal İşl. Sor. Başk. Yard.

-------------

Vedat ATAY
Mevzuat ve Toplu Söz. Sor. Başk. Yard.

---------------

Cüneyt BİNZET
Mali İşlerden Sorumlu Başk. Yard.

-------------

Top